Heikin Ashi

6007

Heikin Ashi มันก็คือ ร่างพัฒนาอีกขั้นหนึ่งของ Candlestick แท่งเที่ยนแบบญี่ปุ่น ที่เราคุ้นเคยกันค่อนข้างดี โดยในภาษาญี่ปุ่นคำว่า Heikin การเฉลี่ย(Average) และ Ashi แปลว่า แท่ง(Bar)

Heikin Ashi คือการนำข้อมูล Open High Low Close จาก แท่งเทียนแบบเดิม Candlestick มาจัดเรียงใหม่แบบ เฉลี่ย และสร้างเป็นแท่งเทียนแบบใหม่ในลักษณะที่ช่วยแยกสภาวะของตลาดหมี และตลาดกระทิงออกจากกันอย่างชัดเจน ช่วยให้สามารถกำจัดสัญญาณหลอกจากกราฟแท่งเทียนแบบปรกติ และช่วยให้การมองภาพความต่อเนื่องของเทรน Trend ง่ายขึ้นอีกด้วย

แท่งเทียน HeikinAshi สร้างมาจากสมการดังนี้

 1.Heikin-Ashi Close คำนวณได้จาก การเฉลี่ยค่าของราคา Open High Low Close จากช่วงเวลาปัจจุบันของตลาด

HA-Close = (Open(0) + High(0) + Low(0) + Close(0)) / 4

2.Heikin-Ashi Open คำนวณได้จาก การเฉลี่ยค่าของราคา Open และ Close จากช่วงเวลาก่อนหน้าของแท่งเทียนแบบ Heikin-Ashi

HA-Open = (HA-Open(-1) + HA-Close(-1)) / 2

3.Heikin-Ashi High คำนวณได้จาก ค่าสูงสุดของที่คำนวณได้ของ Heikin-Ashi Open หรือ Heikin-Ashi Close ตัวใดตัวหนึ่ง

HA-High = Maximum of the High(0), HA-Open(0) or HA-Close(0)

4.Heikin-Ashi low คำนวณได้จาก ค่าต่ำสุดของที่คำนวณได้ของ Heikin-Ashi Open หรือ Heikin-Ashi Close ตัวใดตัวหนึ่ง

HA-Low = Minimum of the Low(0), HA-Open(0) or HA-Close(0)

ที่มาข้อมูลและรูปภาพบางส่วนจาก : stockcharts.com

heikin-ashi-vs-candlestick-1

ภาพเปรียบเทียบระหว่างแท่งเทียนแบบ Heikin Ashi และ Candlestick

แท่งเทียนแบบ Heikin Ashi ช่วยให้เราสามารถมองภาพของ Trend ต่างๆได้ง่ายขึ้น แท่งเทียน Heikin Ashi สีเขียวโปรงแสดงถึงสภาวะตลาดกระทิง เมื่อแท่งสีเขียวโปร่งเรียงตัวกันพร้อมยกตัวขึ้นแสดงถึงสภาะ Up Trend ที่แข็งแรง

แท่งเทียน Heikin Ashi สีแดงทึบแสดงถึงสภาวะตลาดหมี เมื่อแท่งสีแดงทึบเรียงตัวกันพร้อมกดตัวลงแสดงถึงสภาะ Down Trend ที่แข็งแรง

และ การสับเปลี่ยนไปมาของสีแท่งเทียนแสดงถึงสภาะ Side Way

heikin-ashi-vs-candlestick-2

นอกจากนั้นการใช้งาน Heikin Ashi ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับการใช้งานแท่งเทียนแบบปรกติ Candlestick เช่นรูปแบบการเกิด Pattern ต่างๆ การฟอร์มตัว การ Break Out การมองแนวรับแนวต้าน เป็นต้น

heikin-ashi-1

ตัวอย่างการใช้งาน Heikin Ashi ในรูปแบบต่างๆheikin-ashi-2

ตัวอย่างการใช้งาน Heikin Ashi ในรูปแบบต่างๆ

สุดท้าย อย่าลืมว่า Heikin Ashi เป็นเพียงแค่เครื่องมือชนิตหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถมองภาพการเคลื่อนตัวและรูปแบบของราคาได้ง่ายขึ้นเท่านั้น ไม่ใช่เครื่องมือที่สามารถฟันธงทำนายตลาดได้100% ไม่ต้องเอาไปแทงสูงแทงต่ำกันนะ และตัว Heikin Ashi เองก็ยังสีข้อเสียที่สำคัญมากอยู่ด้วย เช่น การที่เราจะไม่สามารถมองเห็น การเคลื่อนตัวของราคาแบบกระโดด การเปลี่ยนแปลงราคาแบบฉับพลันได้ (การเกิด GAP) ศึกษา เรียนรู้ และทดลอง ก่อนใช้จริงนะครับ

——––
ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนได้อีกที่เพจ Meawbin Investor นะครับ คลิ๊ก
———

Facebook Comments