การวาง Timeline ชีวิตตัวเองและครอบครัว เบื้องต้น (วางแผนการเงิน)

3485

แก่นของการสร้างความมั่นคงของเงินจริงๆแล้วคือ
การวาง Timeline ชีวิตตัวเองและครอบครัว ในแต่ละช่วงเวลา
แล้ววางเงินในแต่ละเรื่อง ไว้ในการลงทุนในแบบต่างๆ
เพื่อให้ได้ก้อนเงินตามจำนวนที่จำเป็นต้องใช้ ในเวลาที่ต้องใช้

อ่านแล้วอาจจะงงๆ ยังนึกไม่ออก ผมจะยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆครับ
เช่น สมมติต้องการส่งลูกไปเรียนปริญญาตรีต่างประเทศในอนาคต
และคาดว่าจะใช้เงินค่าเทอมในแต่ละปี อาจจะซักปีละหนึ่งล้านบาท
เรียน 4 ปีก็ 4 ล้านบาท

สมมติตอนนี้ลูกอายุสองขวบ เรามีเวลา 15 ปี ที่จะหาเงินสี่ล้านบาทนั้น
เราก็ควรจะเริ่มลงทุนไว้ให้ลูก โดยอาจจะเริ่มเอาเงินไปลงในการลงทุนระยะยาว
ให้ได้ผลตอบแทนกลับมาในปีที่ 15 ให้เพียงพอต่อค่าเล่าเรียนลูก คือสี่ล้านบาท
ซึ่งก็ต้องหาการลงทุนให้เหมาะสมกับเวลา และก้อนเงินที่ต้องการ
และเราสามารถลงทุนต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้

ซึ่งการวางแผนการเงินให้เงินมั่นคง
ควรจะแบ่งการลงทุนออกเป็นสามช่วงระยะเวลา ได้แก่

– การลงทุนระยะสั้น(Shot Term)
เป็นการลงทุนในช่วงระยะเวลา 0-2 ปี เป้าหมายเพื่อการบริหารกระแสเงินสดในช่วงระยะสั้นๆ
– การลงทุนระยะกลาง(Middle Term)
เป็นการลงทุนในช่วงระยะเวลา 2-10 ปี เป้าหมายสำหรับการวางแผนในการซื้อบ้าน ซื้อรถ แต่งงาน หรืออาจจะเก็บเพื่อไว้ไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้ครับ
– การลงทุนระยะยาว(Long Term)
เป็นการลงทุนในช่วงระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป เป้าหมายเพื่อการวางแผนเกษียณอายุ หรือทุนการศึกษาให้ลูกในอนาคต

เมื่อการวางแผนการลงทุน แบ่งเป็นคนละช่วงเวลา
เครื่องมือทางการเงินที่นำมาใช้ในลงทุนแต่ละช่วงเวลา
ก็ย่อมต่างกัน

บางการลงทุนเหมาะกับการลงทุนในหุ้น
บางการลงทุนเหมาะกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และบางการลงทุนอาจเหมาะกับการลงทุนในกองทุน

เขียนโดย : #อาคมนักเขียนอารมณ์ดี
@Arkom Siriteerapun