คำสั่งซื้อขายประเภทต่างๆ

2216

คำสั่งซื้อขายประเภทต่างๆ

1. Market Order

คือ การเปิด Order buy หรือ Order Sell ณ ราคาของตลาดปัจจุบันเลย  
ตรงนี้ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อน

2. Pending Order

คือ การเปิด Order buy หรือ Order Sell แบบล่วงหน้า โดยเราสามารถกำหนดระดับราคาที่ต้องการเองได้ แบ่งออกเป็น 4 คำสั่งย่อยด้วยกัน คือ

buy stop =  ถ้าราคาขึ้นมาถึงที่เรากำหนด ให้เปิด buy “คิดว่าขึ้นมาแล้ว จะขึ้นต่ออีก”
sell stop  =  ถ้าราคาลงมาถึงที่เรากำหนด ให้เปิด sell “คิดว่าลงมาแล้ว จะลงต่ออีก”

buy limit = ถ้าราคาลงมาถึงที่เรากำหนด ให้เปิด buy “คิดว่าลงสุดแล้ว จะกลับตัวขึ้น”
sell limit = ถ้าราคาขึ้นมาถึงที่เรากำหนด ให้เปิด sell “คิดว่าขึ้นสุดแล้ว จะกลับตัวลง”