คู่มือการใช้ MACD อย่างง่าย ชุดที่ 1 | by.Stock Kitty

32011

ในชุดนี้ผมจะอธิบายแนวคิดที่สำคัญ ของ MACD ว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่ผมเข้าใจว่า คนส่วนใหญ่นั้นเลือกที่จะทำกำไรด้วยการใช้ MACD Signal ในการทำกำไร โดยมองข้ามว่าความเป็นจริงแล้ว MACD มีกฏว่าอะไรบ้าง

ซึ่งการใช้ MACD Signal โดยที่ส่วนตัวผมมองว่าการใช้งานลักษณะนี้ก็เหมือนกับการปาเป้าแบบสุ่มที่มีโอกาสโดนเป้า เพียง 30% ดังนั้น MACD จะต้องใช้ควบคู่กับกลยุทธ์อื่นและเลือกกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมด้วย

สิ่งสำคัญสำหรับการใช้กลยุทธ์ MACD เบื้องต้น จะต้องทำตัวเหมือนเครื่องจักรที่ไร้อารมณ์ สัญญาณซื้อมาก็ซื้อ สัญญาณขายมาก็ขาย และนักลงทุนเองต้องฝึกส่วนนี้ให้ได้ ซึ่งตัวผมเองไม่สามารถสอนให้ได้ว่าต้องทำอย่างใด

คู่มือการใช้ MACD อย่างง่าย (1) คู่มือการใช้ MACD อย่างง่าย (2) คู่มือการใช้ MACD อย่างง่าย (3) คู่มือการใช้ MACD อย่างง่าย (4) คู่มือการใช้ MACD อย่างง่าย (5) คู่มือการใช้ MACD อย่างง่าย (6) คู่มือการใช้ MACD อย่างง่าย (7) คู่มือการใช้ MACD อย่างง่าย (8) คู่มือการใช้ MACD อย่างง่าย (9) คู่มือการใช้ MACD อย่างง่าย (10)

เขียนโดย : Stock Kitty
fanpage : facebook.com/stock.kitty