ต่างมุม

1427
โปรอย่าตัดสินคนอื่นว่ามันผิด
เพียงเพราะสิ่งที่คุณได้เห็น
เพราะสิ่งที่เขาได้เห็น
อาจจะต่างกับคุณโดยสิ้นเชิง
.
เรื่องเดียวกัน ของอย่างเดียวกัน
เมื่อคนที่มองมีสภาวะจิตใจ คุณวุฒิ
วัยวุฒิ ประสบการณ์ ที่ไม่เหมือนกัน
สิ่งที่เค้าคิดก็ต้องต่างกันอย่างแน่นอน
.
คล้ายกับตัวเลขหนึ่ง
มองจากคนละฝั่ง
ก็เห็นเป็นคนละอย่าง
.
เวลาเจอใครที่มีความคิดต่างจากเรา
ไม่ใช่ไปด่าเขา
แต่ต้องพาเขามาดูสิ่งที่เราเห็น
ในมุมมองของเรา
และลองไปดูสิ่งที่เขาเห็น
ในมุมมองของเขาบ้าง
.
#วลีสอนใจ #วิชาหุ้นล่องนภา

เขียนโดย : Meawbin Investor
ติดตามเรื่องราวในตลาดหุ้นมากมายได้ที่ แฟนเพจwww.facebook.com/meawbininvestor