สรุป ภาพรวมเศรษฐกิจ ของ AUD แบบง่ายๆ

705

แชร์ Slide สรุป ภาพรวมเศรษฐกิจ ของ AUD แบบง่ายๆ โดย Husky ครับ เช่น

  • ภาพรวมเศรษฐกิจ
  • ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ
  • นโยบายการเงินและการคลัง
  • ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
  • ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าเงิน AUD