เวลาเป็น “ทุน” และ “เครื่องมือ”

205

การลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อให้บังเกิดผล แน่นอนว่าเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า “ทุน”

ทุน ได้แก่อะไรบ้าง เงิน แรง บุคลากร และอื่นๆอีกมากมาย
แต่เรากำลังมองข้ามทุนอีกอย่างคือ “เวลา”
เราใช้เวลากับอะไรบ้างในแต่ละวัน เราใช้เวลากับสิ่งที่เราต้องการผลลัพธ์ไหม
เราเรียกว่าการลงทุน

ถ้าไม่ เท่าเรายังไม่ได้ใช้เวลาให้เป็นทุนเลย เพราะอะไร
อธิบายง่ายๆ ถ้าเรามีเวลามาก ก็เท่ากับเรามีทุนมาก มีเวลาน้อย เท่ากับเรามีทุนน้อย

เราใช้สิ่งที่เรียกว่า “เวลา” อันมีอยู่มากน้อยตามแต่ตัวคนไปเท่าไหร่

ไม่ต่างจากเงิน เราถึงต้องรู้จักบริหารการใช้เวลา
ใช่ “ใช้เวลาให้เป็น” เพราะมันเป็นเครื่องมือด้วยเช่นกัน
เวลาอันน้อยนิดก็สามารถสร้างผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ได้ ถ้าใช้มันให้คุ้ม และใช้เป็น

เวลาเหลือเฟือย่อมไร้ประโยชน์ถ้าคิดว่ามันมีมากพอจนเราไม่เร่งมือทำ มันจะช้า เหนื่อยมาก นานสำเร็จ

นอกจากเป็นเครื่องมือในการสร้าง มันยังเป็นเครื่องมือในการชี้วัดความพยายามของเราอีกด้วย
มองย้อนกลับไปดูตนเอง คุณมีเวลาในชีวิตเท่าไหร่
หนึ่งวันเรามี 24 ชั่วโมงเท่ากันใช่ไหม

 หนึ่งนาทีมีค่าเหมือนกัน ใส่ใจกับเวลาสักหน่อย เพราะทุกปัจจัยความสำเร็จ เรามองข้ามไม่ได้เลย

——————

Cr: เจ้าคุณ