แง่คิดดีๆเรื่อง “สิ่งสวยงาม”

254

ความงดงามเป็นสิ่งจรรโลงโลกจริงอยู่ถ้ามองในแง่ดี
เหรียญมีสองหน้า ความสวยงามย่อมมีทางกลับกัน
กุหลายสวยมีหนาม สีสันของมันบดบังพิษสง
ขุนศึกตายเพรานารีไปเท่าไหร่คำสอนจากโลกอดีตซึ่งเป็นอมตะ

แม้วันนี้โลกเปลี่ยนไป เทคโนโลยีเดินทางมาไกลโข
แต่ความงามซึ่งถูกใช้เป็นกลลวงยังคงอยู่คู่กับมนุษย์
มันมาในรูปแบบของ

“ผลตอบแทนอันน่าพิสมัย”

โฆษณาชวนเชื่อทำธุรกิจที่มีผลตอบแทนหลักล้านในเวลาอันรวดเร็ว
สินค้าลวงหลอกใช้ความดูดีที่คนปรารถนามาหลอกล่อ

ความสวยงาม ยังเป็นกลยุทธการตลาดที่ยังได้ผลเสมอ
แม้แต่เราจะทำให้ใครสักคนหลงเชื่อ เราก็ต้องใช้อะไรสวยๆงามๆนั่นแหละเป็นตัวล่อ

ไม่ว่าใครล้วนใช้แต่สิ่งสวยงามและดูดี นำเสนอต่อสายตาผู้อื่นเสมอ เพื่อปกปิดบางสิ่ง
เว้นไว้ให้เพียงบางคนเท่านั้นรับรู้

“อะไรที่มันดูดี สวยงามเกินจริง เรายิ่งต้องพิจรณาให้มากนะครับ”

เขียนโดย : เจ้าคุณ