7 Stage ของนักลงทุน สู่ความสำเร็จ by. สามัญชน คนเล่นหุ้น

5349

 

Stage 1: ได้กำไรแบบฟลุ๊คๆ ฮึกเหิม ได้ใจ ประมาท มีความหวังว่าจะหาเงินได้ง่ายๆจากตลาด ขยันหาหุ้น ตามข่าว หาวงใน มั่นใจว่าจะเป็นเซียนหุ้นคนใหม่ในวงการ

Stage 2: เสียหนักๆก้อนใหญ่ จาก mindset ผิดๆใน stage แรก หงุดหงิด โทษดวงชะตา โทษตลาด ต้องเติมเงินเรื่อยๆ

Stage 3: เริ่มระวังตัวมากขึ้น เปลี่ยนจากการเสียก้อนหนักๆเป็นเสียทีละน้อยๆแต่หลายๆ shot เรียกว่า loss>win เริ่มพยายามสร้างระบบของตัวเอง ลองผิด ลองถูก มีความกระตือรือล้นในการเรียนและแสวงหาความรู้ในการลงทุนอย่างจริงจัง

Stage 4: Stable เริ่มมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อความผันผวน เริ่มอ่านตลาดออกและควบคุมจิตใจของตัวเองได้ว่าเมื่อไรควรเข้า ควรคัท ควรนิ่ง

Stage 5: เริ่มมีระบบที่เข้าที่เข้าทาง หรือ mindset มาถูกทางแล้ว จุดนี้จะเริ่ม win>loss

Stage 6: สามารถ gain big profit จากการ run trend ได้ หรือถ้าเป็นพวก snipers ก็สามารถซื้อแนวรับ ขายแนวต้านได้แม่นยำ ทำกำไรต่อเนื่องได้

Stage 7: สามารถ generate cash flow เป็นกระแสรายได้ให้กับตนเองอย่างต่อเนื่องได้ เข้าใจธรรมชาติของตลาด เทรดไปมี win บ้าง lose บ้าง แต่ net แล้วมีกำไรต่อเนื่อง เวลาเสียเสีย shot เล็ก cut ไว แต่เวลาได้ได้ shot ใหญ่ รู้จัก cut loss และ take profit อย่างเหมาะสม balance ชีวิตได้ ไม่หมกมุ่น ไม่ต้องนั่งเฝ้าจอ มีความคิดตกผลึกเป็นของตนเอง จุดนี้คืออิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริงที่ทุกคนใฝ่ฝัน

ไม่ง่ายใช่ไหมครับ เส้นทางนี้มีบันไดตั้ง 7 ขั้น และไม่ทีทางลัด ที่สำคัญที่สุดคือมันมีภาวะ mindset trap ถ้า mindset ไม่ผ่านเราจะไม่สามารถก้าวข้ามสู่ stage ถัดไปได้ สำคัญที่สุดคือการทำความเข้าใจตลาดและสร้าง mindset ที่ถูกต้องสำหรับตนเองครับ
Cr. สามัญชน คนเล่นหุ้น