Candlestick Pattern : Three Line Strike

12665
ลักษณะสำคัญของกราฟแท่งเทียน
.          Candlestick Pattern Three Line Strike ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับ Strike มันให้หมดทุกแท่งนั้นแหละ สำหรับ Three Line Strike จะประกอบด้วยแท่งเทียนทั้งหมด 4 แท่ง โดย 3 แท่งแรกจะเรียงตัวกันไปในทิศทางขึ้นหรือลงทางเดียวกันอย่างสวยงามก่อนที่จะโดนแท่งที่ 4 Strike กลืนกินไปทั้งหมด แสดงถึงการกลับตัวและเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วและรุนแรง Pattern Three Line Strike สามารถใช้เป็นสัญญาณกลับตัวได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง
การกลับตัวในตลาด ขาขึ้น (Up trend) เราจะเรียกว่า Bullish Three Line Strike
Candlestick Pattern Three Line Strike (1)
การกลับตัวในตลาด ลงขึ้น (Down trend) เราจะเรียกว่า Bearish Three Line Strike

Candlestick Pattern Three Line Strike (7)

ข้อสังเกต ( ขอยกตัวอย่างเฉพาะ Bullish Three Line Strike นะครับ อีกอันก็สลับข้างเอา)
1. เกิดจากการรวมตัวของ แท่งเทียน “Candlestick” ตั้งแต่ 4 แท่งขึ้นไป บางเคสเป็นสิบแท่ง
2. ตลาดก่อนเกิดรูปแบบนี้มักจะเป็นขาขึ้นมาก่อน (Up trend) หรือช่วงพักตัวของราคา
3. แท่งเทียนแท่งที่ 1 – 3 จะเป็น Green Candle แท่งเล็กๆหรือใกล้เคียง
4. แท่งสุดท้ายจะเป็น Long Red Candle ที่มีราคาเปิดใกล้เคียงหรือสูงกว่าราคาปิดของแท่งก่อนหน้า
5. แท่งสุดท้ายที่เป็น Long Red Candle ตัวเนื้อเทียนของแท่งสุดท้ายกลืนกินแท่งเทียนก่อนหน้าทั้งหมด
เหตุผลทางจิตวิทยา
.          แสดงถึงการกลับตัวและเปลี่ยนทิศทางของตลาดหุ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง คล้ายกับการเปลี่ยนใจอย่างกระทันหันของนักลงทุนในตลาด ส่;นใหญ่เกิดจากการทราบข่าวในแง่ลบหรือบวกอย่างรุนแรง
ผลที่อาจจะเกิด
Candlestick Pattern Three Line Strike เป็น Pattern ที่มีโอกาสเกิดเป็น long term ได้สูงมาก
ตัวอย่าง

Candlestick Pattern Three Line Strike (5) Candlestick Pattern Three Line Strike (3) Candlestick Pattern Three Line Strike (2)

 

และผมขอเสนอ Pattern ใหม่ Bullish TEN Line Strike 555+

Candlestick Pattern Three Line Strike (4)

 

เขียนโดย : Meawbin Investor