“อัศจรรย์เนอะ” Trend Line ลากๆ ขีดๆ ก็ทำกำไรได้แล้ว

.      Trend Line หรือบ้านเรานิยมเรียกกันว่า "เส้นแนวโน้ม" หมายถึง เส้นที่แสดงทิศทางราคาของหุ้น ที่มีการเคลื่อนที่ไปในแนวทางใดทางหนึ่ง เกิดเป็นแนวโน้ม โอกาส ความน่าจะเป็น ทำให้เราคาดการถึงแนวโน้มหรือทิศทางของราคาหุ้นในอนาคตได้ .      วิธีการใช้งานเส้น Trend Line พื้นฐานนั้นก็ไม่มีอะไรมาก จบใน 2 ขั้นตอน ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง ขั้นที่...