Consecutive loss & win กับการเพิ่มประสิทธิภาพการเทรด

1047

Consecutive หมายถึง ติดต่อกัน,เป็นลำดับ ดังนั้น Consecutive loss & win ก็จะหมายถึง อัตราการแพ้ หรือ ชนะติดต่อกัน เช่น จากตัวอย่างการจดบันทึกการเทรดด้านล่างนี้ทั้งหมด 11 ครั้ง มีการแพ้ติดต่อกัน 4 ครั้ง และ ชนะติดต่อกันอยู่ที่ 3 ครั้ง [Consecutive loss = 4 ,Consecutive Win = 3]

ไม่ต้องถามว่าหามาได้ยังไง คำนวณยังไง ใส่สูตรยังไงเดี๋ยวมันจะยาว ง่ายๆก็นับเอาด้วยตาเปล่านะครับ ซึ่งในบทความนี้เราจะมาคุยกันว่ามันมีประโยชน์ยังไง กับการที่เรารู้ค่าสถิติเหล่านี้ และจะเอามันมาพัฒนาการเทรดของเราได้ยังไง

การนำค่า Consecutive loss & win มาใช้นั้นจะแบ่งออกเป็น 3 หมวดใหญ่ๆด้วยกันคือ ค่า Max หรือ มากที่สุด ,ค่า Mean หรือ ค่าเฉลี้่ย ,ค่า Mode หรือ ฐานนิยม (ตัวเลขที่เกิดขึ้นบ่อยสุด) ตามตัวอย่างดังนี้

Consecutive Loss

1. ในแง่ของการขาดทุนต่อเนื่อง ทำให้เราสามารถประมาณการณ์ค่า MAX DD สูงสุดของระบบ ได้จากการนำค่า (MAX Consecutive Loss x Worst Trade หรือ จำนวนครั้งสูงสุดที่ขาดทุนติดต่อกัน x ผลขาดทุนมากสุดต่อการเทรดหนึ่งครั้ง) ซึ่งจะทำให้เรามองเห็น MAX DD ของระบบได้ชัดเจน เพื่อใช้ในการคำนวณต้อนทุนเทรด หรือ Scalping ได้เต็มที่มากขึ้น

2. ในแง่ของ Mind Set ก็ยังสามารถช่วยให้เรา ” ยอมรับการขาดทุนติดต่อกันได้ แบบไม่ท้อใจ ” ได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็อาจสงผลเสียเวลาที่เราเทรดต้อต่อกันเกินค่า Max ไปแล้วได้เช่นกัน

3. ในแง่ของการ Recovery Port เมื่อเรารู้ค่า MAX หรือค่า Mode (จากตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 7) เราอาจใช้จังหวะนี้ในการเพิ่มความเสี่ยงในการเทรดเข้าไปอย่าง Martingale เพื่อให้พอร์ทเรากลับมาเป็น บวก ได้เร็วขึ้น

Consecutive Win

1. ในทางกลับกัน Consecutive Win จะช่วยให้เราสามารถลดความเสี่ยงของพอร์ทได้ถูกจังหวะเพื่อไม่ให้เกิดการสะสม DD ที่ไม่จำเป็นเช่น จากตัวอย่างเมื่อเราเทรดชนะติดต่อกัน 8-9 ครั้ง (Max) ก็จะทำให้เรารู้ว่าเราควรลดความเสี่ยงในการเทรดลงได้แล้วไม่ว่าจะเป็นการเทรดด้วย %เทรดที่น้อยลง Bet น้อยลง หรือคาดหวังกำไรน้อยลง อาจจะหยุดเทรดไปเลยก็ได้

2. ใช้ในการคาดการณ์ MAX Profit ได้ในแง่มุมเดียวกันกับการหาค่า MAX DD แต่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไรกับการเทรดเพราะออกจะไปในแนวการคาดหวังกำไรที่ไม่จำเป็นส่งผลกับ Mind Set ที่ดีของตัวเทรดเดอร์เอง

————————-

** เราอาจใช้ค่า Max,Mean หรือ Mode ก็ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบข้อมูลที่เราเก็บไว้ และการนำค่าสถิติมาใช้งานเราควรมีการเก็ยสถิติการเทรดของตัวเองอย่างน้อย 200 – 300 เทรดเป็นอย่างต่ำ หรือมากกว่านั้นเช่น 1,000 เทรด ขึ้นไปถึงจะสามารถนำค่าสถิติมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ

ภาพ : pixabay.com