Duration Holding Day

494

Holding Day หรือ Duration ใน Myfxbook คือ ระยะเวลาการถือครองสัญญาหรือ Order นั้นๆตั้งแต่เปิดจนปิดสัญญาไม่ว่าจะทำกำไรหรือขาดทุน เป็นตัวเลขสถิติเชิงเวลา

หลายคนอาจมองข้ามตัวเลขนี้เพราะเหมือนมันไม่ได้บอกอะไร ไม่มีประโยชน์อะไร แต่ถ้าคุณเป็นนักพัฒนาระบบ เป็นเทรดเดอร์ที่ต้องการเพิ่มประสิทธฺภาพการเทรดแล้วละก็ สำคัญไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว

เพราตัวเลขง่ายๆแค่นี้ก็สามารถทำให้การเทรดของเราดีขึ้นได้ เช่น

ตัวอย่างการนำมาวิเคราะห์

1. ถือ สั้น หรือ ยาวเกินไป ต้องพิจรณาร่วมกับระบบเทรด และ TF ที่ใช้เทรดรวมด้วยเช่น ระบบของเราเทรดบน TF 1 Hr แต่ Holding Day ต่อไม้ต่ำกว่า 1 Hr ก็จะสะท้อนถึงพฤติกรรมการเทรดที่ไม่ดีของเรา เข้า หรือ ออก ก่อน ทำให้ไม่สามรถทำกำไรกับระบบ ได้เต็มที่ หรือ ไม่ยอมทำตามระบบเทรดนั้นเอง (ยาวเกินไปก็เช่นกัน)

Solution ทบทวนตัวเอง พยายามเทรดกับวินัยให้ได้

2. ระยะเวลาที่ไร้ประโยชน์ จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า Order ส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาเทรด อยู่ที่ราวๆ 2-4 วัน และมี Order ที่ถือยาวนานเกิน 10 วัน โดยที่ Order เกินกว่า 10 วันนั้นค่อนข้างไร้ประโยชน์ คือไม่ได้ช่วยให้กำไรมากขึ้น แถมยังขาดทุนเสียส่วนใหญ่

Solution กำหนดค่า สักหนึ่งตัวเช่น 10 หรือ 15 วัน ถ้า Order ไหนที่ถือเกินกว่านี้นานกว่านี้ แล้วมีกำไรหรือสามารถ Cover Loss ได้ก็ให้ปิดไปเลยจะดีที่สุด เป็นต้น

การนำค่า Holding Day หรือ Duration ที่ยกตัวอย่างนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะการนำค่า Duration มาวิเคราะห์และปรับปรุงการเทรดของเรานั้นค่อนข้างหลากหลายขึ้นอยู่กับเงื่อไข หรือ ระบบที่เราเอามาเทรดด้วยนะครับ