[Fixed Stop Loss] VS [Dynamic StopLoss]

898

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องความแตกต่าง ระหว่าง Fixed Stop Loss กับ Dynamic StopLoss แตกต่างกันอย่างไร

Fixed Stop Loss

Fixed Stop Loss  จะมีการคำนวนง่ายๆ เช่น เราจะยอมรับการขาดทุนได้เท่าไหร่ ก็นำไปหาระยะทางของการวาง StopLoss ในทุกครั้งที่เรามีการเข้าเทรดครับ

เช่น เราเข้าเทรด Buy Gold ที่ 0.01 Lot  ที่ราคา 1327.57 แล้วเรายอมขาดทุนได้ $3  

ทีนี้เมื่อเราเข้าเทรดแต่ละครั้ง เราก็จะวาง StopLoss ที่ 300 จุด เราก็ตั้งคำสั่ง StopLoss ที่ราคา 1324.57  

จากรูปภาพตัวอย่าง จะเห็นว่าการวาง StopLoss แบบ  Fixed Stop Loss เป็นการคำนวนแบบง่ายๆ เลยครับ

ทีนี้เรามาดูการวางแบบ Dynamic StopLoss

การวาง StopLoss แบบนี้เราจะนำ ความรู้ในเรื่องของกราฟ มาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นประกอบเข้าไปด้วยครับ   ผมจะขอยกตัวอย่างโดยใช้ Chart เดิมครับ แต่ผมจะใช้ Trend Line เป็นสัญญานในการเข้าเทรดครับ และใช้การวาง StopLoss ให้ลึกกว่าจุดต่ำสุดของราคา  Buy@ 1327.57 StopLoss 1320.43

จะเห็นได้ว่าการวางแบบ Dynamic StopLoss จะมีความยืดหยุ่นมากกว่า ทำให้การวาง StopLoss ของเรามีประสิทธิภาพ  และ StopLoss ของเรา จะยืดหยุ่นไปตามสภาวะตลาด ณ ช่วงเวลานั้นๆ ด้วยครับ

ข้อดี-ข้อเสีย

Fixed Stop Loss ไม่มีความยืดหยุ่นและอาจจะเจอความผันผวนของราคามาทำให้เราต้อง โดน StopLoss ได้ง่าย

Dynamic StopLoss มีความยืดหยุ่น และการวาง StopLoss ให้อยู่บนความน่าจะเป็น จะทำให้เรามีโอกาสมากกว่า

สรุป การวาง StopLoss นั้นมีความสำคัญมากๆครับ เราไม่ควรวาง StopLoss โดยที่เราไม่เข้าใจ

พฤษภา