Impulse System [Trading For a Living – season 3]

17552

ถูกคิดค้นและพัฒนาโดย  Dr.Alexander Elder ซึ่งเขียนอธิบายอย่างละเอียดในหนังสือ The New Trading For a Living”  อีกเช่นเคย

Impulse System ไม่ใช่ระบบที่บอกถึงจุดเข้าออกที่ชัดเจน ไม่ใช่ระบบที่ใช้เทรดได้ แต่มันคือระบบที่ใช้ในการเซ็นเซอร์! Impulse System ไม่ได้บอกว่าเราควรทำอะไรในเวลานี้ แต่ Impulse System จะเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกว่า “เราไม่ควรจะทำอะไร” ในเวลานี้ โดยใช้แนวคิดของการวัด “แรงเฉื่อย และ พลัง” ของหุ้นหรือสินค้าทางการเงินต่างๆ ด้วยเครื่องมือและตัวบ่งชี้ง่ายๆ 2 ชนิดคือ EMA และ MACD-Histogram

“ตลาดคือฝูงชนขนาดใหญ่ แม้เราไม่จำเป็นต้องเดินไปตามฝูงชน
แต่เราไม่ควรวิ่งสวนเข้าไปในฝูงชนที่แออัดเช่นกัน”

Dr.Alexander Elder บอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการวัด“ความเฉื่อย”ของหุ้นก็คือ ความชันของเส้น EMA ระยะสั้น เส้น EMA ที่มีความชันเป็นบวกแสดงให้เห็นถึงภาวะแรงเฉื่อยของกระทิง EMA ที่มีความชันเป็นลบแสดงให้เห็นถึงภาวะแรงเฉื่อยของกระทิง ส่วน“พลัง”ของแนวโน้มจะสามารถวัดได้จากความชันของ MACD-Histogram เช่นกัน

2017-01-05_11-53-41

เมื่อความชันของเส้น EMA เป็นบวก และ MACD-Histogram แท่งล่าสุดมีค่ามากกว่าแท่งก่อนหน้า แสดงถึง “แรงเฉื่อย และ พลัง” ของกระทิงในแนวโน้มขาขึ้น สัญญาณดังกล่าวอนุญาติให้ ซื้อ(Long) หรือ รอ เท่านั้น และห้ามขาย(Short) เด็ดขาด

การเข้าเปิดสถาณะ และ การปิดสถาณะ

ก่อนจะตัดสินใจเข้า ซื้อ(Long) ขาย(Short) หุ้น ในกรอบเวลาใดๆที่คุณสนใจ ให้เปิดกรอบเวลาระยะยาวและระยะกลางของคุณขึ้นมาก่อน (ตามทฤษฎี Triple Screen ของ Elder )แล้วใช้ระบบ Impulse System เข้าไปเพื่อกรอง เพื่อเซ็นเซอร์สิ่งที่ระบบห้ามทำเสียก่อน (ทั้งระยะยาวและระยะกลางควรมีสัญญาณไปในทางเดียวกัน) เช่น เมื่อความชันของเส้น EMA เป็นบวก และ MACD-Histogram แท่งล่าสุดมีค่ามากกว่าแท่งก่อนหน้า สัญญาณดังกล่าวอนุญาติให้ ซื้อ(Long) หรือ รอ เท่านั้น และห้ามขาย(Short) เด็ดขาด

หลังจากนั้นก็สามารถ ซื้อหรือขายได้ตามสัญญาณการเทรด ตามสไตล์ของคุณได้เลย แต่ต้องไม่ขัดกับ  Impulse System ในกรอบระยะยาวหรือระยะกลาง และออกจากสถาณะทันทีเมื่อ Impulse System ในกรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่งให้สัญญาณหยุดสนับสนุนทิศทางในการเทรดของคุณ

สุดท้าย จงจำเอาไว้ว่า Impulse System เป็นเพียงแค่ระบบที่ใช้ในการเซ็นเซอร์ มันไม่ได้บอกจุดซื้อขายที่เม่นยำ Impulse System มันเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกความแข็งแรงของแนวโน้มเท่านั้น

——––
ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนได้อีกที่เพจ Meawbin Investor นะครับ คลิ๊ก
———