PE ratio

3505
.          P/E ย่อมาจาก Price/Earning per Share ( ราคา/กำไรต่อหุ้น ) PE คือ ถ้าจะพูดให้เข้าใจแบบบ้านๆก็ ราคา ต่อ กำไร นั้นแหละครับ เช่น สมมุติให้หุ้น XXX ราคา 100 บาท มีค่า EPS = 20 (ถ้ายังไม่ทราบว่า EPS คืออะไรกดเข้าไปดู Link นี้ได้ครับ Earning per Shere ) หมายความว่าถ้าหุ้นราคา 100 บาท มีกำไร ปีละ 20 บาทต่อหุ้น (PE = 100/20 = 5) ถ้าพื้นฐานการเงินของหุ้นตัวนี้ไม่เปลี่ยนไปเลยในระยะเวลา 5 ปี เราก็จะสามารถคืนทุนได้นั้นเอง เพราะฉนั้นเราจึงทำความเข้าใจค่าของ PE ได้ว่า คา PE ยิ่งน้อย ยิ่งดี ,PE ยิ่งน้อย ยิ่งคืนทุนเร็ว ,
PE ratio PriceEarning per Share2
.          แต่อย่าเพิ่งด่วนสรุปไป อาจจะดูเหมือนว่าการใช้ P/E ratio นั้นเป็นเรื่องง่ายนิดเดียว คือ ซื้อหุ้นที่ P/E ต่ำๆ และขายหุ้นที่ P/E สูงๆ ออกไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว อาจจะไม่ใช่ทุกครั้งไปที่ทำอย่างนี้แล้วจะได้ผล บางครั้ง การซื้อหุ้นที่มี P/E ratio สูงกลับมีผลกำไรดีกว่าการซื้อหุ้นที่มี P/E ratio ต่ำ เนื่องจากหุ้นแต่ละตัวมีลักษณะไม่เหมือนกัน และไม่ได้เป็นไปตามข้อสุมมติฐานดังกล่าวเสมอไป
.          เช่น หุ้น 2 บริษัทที่มีค่า PE เท่ากัน แต่บริษัทหนึ่งมีมีหนี้สินจำนวนมากกว่าทำให้สามารถจ่ายปันผลจริงน้อยกว่าก็จะทำให้บริษัทที่มีหนี้สินน้อยกว่าน่าสนใจกว่านั้นเอง
.          สุดท้ายอย่าลืมว่าอัตตราส่วนที่เราเรียกว่า P/E ratio นี้ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะบอกว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือจะลงแต่อย่างใดเป็นแค่เครื่องมือที่ใช้บอกความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทนั้นๆเท่านั้นเอง เราจะเห็นได้ว่าสมัยนี้หุ้นที่มีค่า P/E ratio สูงลิป 50 เท่า 100 เท่า ก็ยังมีนักลงทุนกล้าซื้อแถมราคายังขึ้นเอาๆอีกต่างหาก เพราะในความเป็นจริงยังมีปัจจัยอื่นๆอยู่อีกมากในการตัดสินใจเลือกซื้อหุ้นของนักลงทุน แต่ถึงยังไงส่วนตัวผมก็ยังชอบซื้อหุ้นที่มีค่า P/E ratio ต่ำๆมากกว่าอยู่ดี เพราะอย่างน้อยก็แสดงใหเห็นว่า ราคา กับ กำไร ที่บริษัททำได้จริงนั้น สมเหตุสมผลกัน

 

เขียนโดย : Meawbin Investor