โปรแกรมคำนวณ Position Sizing (ด้วย MM อย่างง่าย)

57317

คือโปรแกมที่ใช้คำนวณหา “จำนวนหุ้น” ที่นักลงทุนควรซื้อขายในแต่ละครั้งเพื่อควมคุมความเสี่ยงในการซื้อขาย โดยใช้หลักการของ Money Management แบบง่ายๆ จากขนาดของความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ในแต่ละครั้งโดยเราจะเรียกขนาดของความเสี่ยงนี้ว่า “ทุนเสี่ยง” ทั้งนี้การใช้งานโปรแกรมคำนวณ Position Sizing นี้ นักลงทุนควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง “ความเสี่ยง,จุดตัดขาดทุน Stop Loss,เป้าหมายกำไร Take Profit,RRR” ด้วยนะครับ

ปล. ใครไม่รู้ว่าใช้งานอย่างไร ลองอ่านบทความนี้ดูก่อนครับ
2% Rule เทคนิคการจัดการ Money Management แบบง่ายๆ สำหรับมือใหม่ 

[CP_CALCULATED_FIELDS]

สำหรับใครที่อยากได้เป็นไฟล์ ไว้ สามารถโหลดได้ที่นี้ครับ >>Position Sizing (ด้วย MM อย่างง่าย) <<

การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน
แต่ถ้านักลงทุนรู้จักการบริารความเสี่ยงอย่างถูกวิธี “หุ้น” ก็ไม่ใช่อะไรที่ “เสี่ยง” อีกต่อไป

ภาพหน้าปก : pixabay.com