ROA ( Return on Assets )

7895
.           ROA ( Return on Assets ) คือ การหาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรเทียบกับทรัพย์สอนทั้งหมด หรือ “ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์” สูตรที่ใช้กันทั่วไปก็คือ
ROA ( Return on Assets ) = Net Income / Assets = Net Income / ( Equity + Liabilities)
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ = กำไรสุทธิ / สินทรัพย์  = กำไรสุทธิ / (ส่วนผู้ถือหุ้น + หนี้สิน )
.           โดยที่สินทรัพย์นี้คือสิ่งสารพัดที่บริษัทมีและถือครองอยู่ ตัวอย่างเช่น โรงแรม สิ่งที่ธุรกิจประเภทโรงแรมถือครองอยู่ก็เช่น ตึก อาคาร ที่ดิน สวนภายในที่ดิน ห้องอาหารในโรงแรม ห้องพักในโรงแรม สระว่ายน้ำ โต๊ะ เก้าอี้ และอีกสารพัดที่อยู่ในโรงแรม ทั้งหมดทั้งปวงนี้คือสินทรัพย์ที่โรงแรมจะต้องมีและพยายามใช้สร้างเงินและผลกำไรให้เกิดขึ้นมาได้ เมื่อได้กำไรมา เราก็จะมาคิดว่า กำไรที่ได้คิดเป็นสัดส่วนเท่าไรเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ของโรงแรมที่มี ซึ่งโดยมากก็คิดเป็นร้อยละ (%)
.           ค่า ROA ( Return on Assets ) ที่คำนวนได้จากสูตรข้างต้นจะออกมาในรูปแบบของ % เช่น ROA= 10% , ROA = 15% ค่าตัวเลขมาตราฐานที่นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้ในการคัดกรองหุ้นบริษัทที่มีคุณภาพ มีโอกาสเติบโต คือบริษัทที่มีค่า ROA สูงกว่า 12-15% อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3-5ปีขึ้นไป

ROA ( Return on Assets ) (2)

.           สำหรับการลงทุนระยะยาวแล้ว บริษัทที่มี ROA ( Return on Assets ) สูงกว่า จะมีความน่าสนใจมากกว่า บริษัทที่มีค่า ROA ( Return on Assets ) ต่ำ เพราะบริษัทที่มี ROA สูงแสดงถึงความสามารถสามารถในการทำกำไร และความสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้มากกว่าบริษัทที่มี ROA ( Return on Assets ) ต่ำกว่า
.           แต่อย่าลืมว่า ROA ( Return on Assets ) เกิดจากสินทรัพย์ทั้งหมดทั้งมวลที่บริษัทมีรวมถึงเงินที่ไปกู้ยืมเขามาด้วย มุมหนึ่งค่า ROA ที่ดูสูงอาจเป็นเพราะความสามารถในการทำกำไรที่สูง แต่ในอีกมุมหนึ่งก็อาจมองได้ว่าบริษัทนั้นแทบไม่มีทรัพย์สินอยู่เลยก็เป็นได้ การดูค่า ROA ควรดูเข้าไปให้ถึงข้อมูลเชิกลึกด้านในด้วย
.           ปล.ค่าอัตตราส่วนต่างๆเหล่านี้เป็นแค่เครื่องมือในการประกอบการตัดสินใจเท่านั้นนะครับไม่ใช่เครื่องมือแสนวิเศษอะไร จะซื้อหุ้นตัวไหนยังไงควรศึกษาข้อมูลด้านอื่นๆให้ดีด้วย
ข้อมูลบางส่วนจาก http://muegao.blogspot.com/

เขียนโดย : Meawbin Investor