แนวรับ แนวต้าน Chapter 1 พื้นฐาน มันคืออะไร

3722

นิยามของ Support & Resistance

นิยามของ Support & Resistance คือ จุดที่ปริมาณของ Supply เท่ากับ Demand โดยลักษณะของ Demand & Supply คือ

Demand คือ ความต้องการซื้อ เป็นตัวแทนแสดงปริมาณและแรงซื้อ ยิ่งมีคนอยากซื้อมาก Demand ก็มาก
Supply คือ ความต้องการขาย เป็นตัวแทนแสดงปริมาณและแรงขาย
ยิ่งมีคนอยากขายมาก Supply ก็มาก

และในโลกของการลงทุนก็เช่นกัน การที่กราฟวิ่งขึ้นลงอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะปริมาณฝั่งของ Demand และปริมาณฝั่งของ Supply ไม่เท่ากัน ส่งผลให้กราฟราคาของสินค้า มีการเคลื่อนไหวขึ้นลง ถ้า Supply > Demand กราฟราคาจะวิ่งลงเพราะมีแต่คนอยากจะขาย แต่ถ้า Supply < Demand กราฟราคาจะวิ่งขึ้นเพราะมีแต่คนอยากจะซื้อ

Supply = คนอยากขาย, แรงขาย
Demand = คนอยากซื้อ, แรงซื้อ
Supply > Demand = กราฟวิ่งลง
Supply < Demand = กราฟวิ่งขึ้น

Support และ Resistance แปลเป็นภาษาไทย คือ แนวรับและแนวต้าน แนวรับและแนวต้านนั้นคือ จุดที่ปริมาณแรงซื้อและแรงขายมาบรรจบและพอดีซึ่งกันและกัน เวลาที่แรงซื้อและแรงขายไม่เท่ากัน กราฟราคามีการเคลื่อนไหวขึ้นลงไปมา แต่เมื่อใดก็ตามที่มันพอดีกันทั้งสองฝั่งกราฟจะหยุดวิ่งและอยู่นิ่งๆและจะรอเวลาที่ปริมาณฝั่งซื้อและฝั่งขายไม่เท่ากันอีกหนเพื่อที่กราฟจะวิ่งดีดกลับไปอีกทาง สลับกันไปมาเช่นนี้เรื่อยไปเป็นวัฏจักร

“… Support and resistance represent key junctures where the forces of supply and demand meet. In the financial markets, prices are driven by excessive supply (down) and demand (up). Supply is synonymous with bearish, bears and selling. Demand is synonymous with bullish, bulls and buying. These terms are used interchangeably throughout this and other articles. As demand increases, prices advance and as supply increases, prices decline. When supply and demand are equal, prices move sideways as bulls and bears slug it out for control…”,

(Reference: Chart school, Stockchart.com)

อะไรคือแนวรับ

แนวรับคือ บริเวณแนวระดับของราคาใดๆ ของสินค้าใดๆ ก็ตามที่ปริมาณแรงซื้อมีกำลังมากพอที่จะป้องกันราคาลดลงไปกว่าแนวนั้นๆ และเมื่อราคากราฟลงมายังระดับราคาแนวนั้นๆ มักจะมีการเด้งและดีดกลับของราคา อันเนื่องมาจากแรงซื้อสามารถกลับมามีกำลังมากกว่าแรงขายเสมอๆ จากภาพในกราฟ จะเห็นได้จากการที่ราคามีการเด้ง ตรงจุดลูกศร ตามแนวรับเส้นสีน้ำเงิน

ข้อควรระวังของแนวรับ

ข้อควรระวังเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับแนวรับ คือ ในบางครั้งอาจจะมีการเข้าใจผิดบางอย่างว่า เมื่อราคาลงมาถึงแนวรับมักจะต้องมีการเด้งกลับ ซึ่งในความเป็นจริงก็คือว่า แนวรับไม่ได้หมายความว่ามันจะรับไว้ได้ตลอดเสมอไป ราคาสามารถมีการทะลุแนวรับได้เช่นกัน ซึ่งเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเสมอๆ การที่ราคาสามารถทะลุแนวรับได้นั่นหมายความว่า แรงขายที่มีอยู่ในตลาดสามารถชนะแรงซื้อในตลาด ณ แนวระดับราคาของแนวรับนั้นๆได้ขาด และเกิดแนวโน้มที่คนหมู่มาก จะเปลี่ยนใจจากซื้อมาเป็นขายมากกว่าเดิม ดังที่เห็นได้จากรูปภาพตรงที่วงสีส้มไว้

อะไรคือแนวต้าน

แนวต้าน คือ บริเวณแนวระดับของราคาใดๆ ของสินค้าใดๆ ก็ตามที่ปริมาณแรงขายมีกำลังมากพอที่จะป้องกันราคาสูงขึ้นไปกว่าแนวนั้นๆ และเมื่อราคากราฟขึ้นมายังระดับราคาแนวนั้นๆ มักจะมีการเด้งและดีดกลับของราคา อันเนื่องมาจากแรงขายสามารถกลับมามีกำลังมากกว่าแรงซื้อเสมอๆ จากในภาพ จะเห็นได้จากการที่ราคามีการดีดกลับตรงจุดลูกศร ตามแนวต้านเส้นสีน้ำเงิน

และก็เช่นกันกับกรณีของแนวรับ ที่แนวต้านไม่ได้สามารถต้านราคาไว้ได้ตลอดเสมอไป ราคาสามารถมีการทะลุแนวต้านขึ้นไปได้ อันเนื่องมาจากแรงซื้อที่มีอยู่ในตลาดสามารถชนะแรงขายในตลาด ณ แนวระดับราคา ของแนวต้านนั้นๆได้ ดังที่เห็นได้จากรูปภาพตรงที่วงสีส้มไว้

ขอบคุณบทความดีดีจาก : nongball168

Support & Resistance